Δελτίο Τύπου: 2ο Διεθνές Συνέδριο ΗΑΕΕ | Press Release: 2nd HAEE International Conference

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 20 Μαΐου 2017, το 2ο Διεθνές Συνέδριο της δεξαμενής σκέψης ΗΑΕΕ, που έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Metropolitan με τίτλο "THE LANDSCAPE IN THE NEW ERA OF ENERGY TRANSITION: Challenges, investment opportunities and technological innovations"

Δελτίο Τύπου: 2ο Διεθνές Συνέδριο ΗΑΕΕ | Press Release: 2nd HAEE International Conference

Το τριήμερο συνέδριο πραγματοποιήθηκε ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, με συμμετοχή άνω των διακοσίων πενήντα ειδικών από όλο τον κόσμο, εκπροσωπώντας πάνω από 25 εθνικότητες (Ελλάδα, ΗΠΑ, Γερμανία, Βέλγιο, Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ρωσία, Ιαπωνία, Κίνα, Ινδία, Καναδά, Χιλή κλπ).

Κατά την διάρκειά του παρουσιάστηκαν πάνω από 80 εργασίες ακαδημαϊκών και αναλυτών οι οποίες παρείχαν τις πληροφορίες που αναζητεί ο κάθε επενδυτής, επιχειρηματίας και διαμορφωτής της ενεργειακής πολιτικής.

Επιπλέον, 50 και πλέον κορυφαίοι ειδικοί της ενέργειας, στελέχη ιδιωτικών και κρατικών εταιρειών, ακαδημαϊκοί, πολιτικοί και εκπρόσωποι κλαδικών ΜΜΕ ,από το εξωτερικό και την Ελλάδα, ανέλυσαν και πρότειναν λύσεις για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ενεργειακών δυνατοτήτων της χώρας μας, μέσα από τις τοποθετήσεις τους αλλά και από τον διάλογο με το κοινό, σε πάνω από 10 συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης.

Αμέσως μετά τη λήξη του συνεδρίου το διοικητικό συμβούλιο της ΗΑΕΕ ξεκίνησε την διαδικασία της ενημέρωσης του διεθνούς δικτύου παραρτημάτων της μητρικής ΙΑΕΕ ανά τον κόσμο, μέσω της προώθησης κατάλληλου υλικού στα διεθνή και εθνικά συνέδριά τους και στα κυκλώματα ενεργειακών παραγόντων που ανήκουν στους  κύκλους επαφών τους στις διάφορες χώρες.

Με τον τροπο αυτό, τα αποτελέσματα του συνεδρίου ευρίσκονται σε μόνιμη βάση στη διάθεση της παγκόσμιας ενεργειακής κοινότητας και η ΗΑΕΕ επιβεβαιώνεται ως το πλέον αποτελεσματικό εργαλείο για την ενημέρωση της διεθνούς ενεργειακής κοινότητας σε ότι αφορά τις εξελίξεις στην Ελλάδα.

Ήδη ομάδα  ειδικευμένων συνεργατών εργάζεται για την μεθοδική καταγραφή, ταξινόμηση και ιεράρχηση των θέσεων και προτάσεων που διατυπώθηκαν στο συνέδριο σχετικά με την ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας, το ρόλο των κρατικών και ιδιωτικών ελληνικών ενεργειακών επιχειρήσεων και τις συνέργειες των ελληνικών εταιρειών με εταιρείες του εξωτερικού.

Ταυτόχρονα, μια δεύτερη ομάδα συγκρίνει τα αποτελέσματα των εργασιών της πρώτης ομάδας με την εφαρμοζόμενη στην πράξη ελληνική ενεργειακή πολιτική και δράση των εταιρειών και εντοπίζει τα κενά αλλά και τα κοινά ενδιαφέροντα και ρεαλιστικές δυνατότητες για συνεργασίες που έχουν οι ελληνικές με τις αντίστοιχες ξένες εταιρείες.

Τα πορίσματα στα οποία θα καταλήξουν οι ομάδες εργασίες της ΗΑΕΕ θα επικοινωνηθούν μέσω των παραρτημάτων της ΙΑΕΕ παγκοσμίως, ως συγκεκριμένες ολοκληρωμένες προτάσεις για κοινοπρακτικές δραστηριότητες στον ελληνικό χώρο, γεγονός που θα διευκολύνει τους ξένους επενδυτές να προγραμματίσουν καλύτερα τις μελλοντικές κινήσεις τους, προς όφελος της φυσικά της Ελλάδας.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην προβολή των οικονομικών και δημοσιογραφικών υποστηρικτών του συνεδρίου στο εξωτερικό, οι οποίοι παρουσιάζονται σαν οι πλέον κατάλληλοι για διεθνείς συνεργασίες ελληνικοί οργανισμοί, όχι μόνο στο χώρο της ενέργειας, αλλά και στον ευρύτερο χώρο των ξένων επενδύσεων.

Επιπλέον, η ΗΑΕΕ προσφέρεται να βοηθήσει τα μέλη της και τους εταιρικούς υποστηρικτές της να λάβουν μέρος στα διεθνή και εθνικά συνέδρια των μελών του ΙΑΕΕ στις διάφορες χώρες και να έλθουν σε επαφή με ενδιαφερόμενα μέρη, ή ακόμη και να οργανώσει για λογαριασμό τους εκδηλώσεις κάθε είδους στο χώρο της ενέργειας στο εξωτερικό.

 Saturday May 20th, 2017 marked the very successful completion of the second international conference of the Hellenic Association for Energy Economics think tank "THE LANDSCAPE IN THE NEW ERA OF ENERGY TRANSITION: Challenges, investment opportunities and technological innovations"  held at the Metropolitan Hotel in Athens.

The three day event surpassed every expectation as more than 250 experts from all over the world attended, representing more than 25 nationalities from Greece, United States of America, Germany, Belgium, the United Kingdom, France, Spain, Italy, Russia, Japan, China, India, Canada, Chile among others. 

During the conference over 80 presentations from academics and analysts were presented which contain information needed by any investor, businessman and policy maker operating in the energy domain.

Furthermore over 50 top experts from the energy sector, business executives from private firms and government organisations, academics, policy makers and representatives from sectoral media, from Greece and abroad, analyzed the landscape and offered solutions for the development of the country’s energy potential, in over 10 round table plenary discussions.

With the conclusion of the conference, the HAEE executive board initiated the diffusion of conclusions and relative material through the International Association for Energy Economics network in other international and national conferences and their local energy executive circle of contacts all over the world. 

In this way the results and conclusions of the conference are at any given time at the disposal of the global energy community confirming HAEE as the most effective source of information for the international energy world about the developments in Greece.

Already a team of expert associates is working on systematically recording, sorting and prioritizing the positions and proposals set forth in the conference concerning Greece’s energy policy, the role of Greek government and private firms and the possible cooperation of domestic and foreign firms.

A second team will compare these results with the situation in Greek energy policy and corporate reality and will highlight the common interests and the possible joint ventures of Greek and foreign firms.

Their findings and recommendations will be shared with all the affiliates of the International Association for Energy Economics worldwide to foster possible cooperations in the Greek energy market, facilitating foreign investors in their strategic planning, in benefit of Greece’s economy.

Special care is given to the promotion of the conference’s economic and media supporters as they represent the most suitable Greek organisations for international cooperations, not only in the energy sector, but in the foreign investments' market as well.   

The Hellenic Association for Energy Economics is offering its members and corporate supporters the opportunity to attend the numerous international and national conferences of the IAEE affiliates in countries all over the world, and to network and get in touch with interested parties, as well as the possibility for organising on their behalf relevant energy events abroad.