Ανασκόπηση & διεθνείς εξελίξεις στην αγορά ηλεκτρισμού
Ανασκόπηση & διεθνείς εξελίξεις στην αγορά ηλεκτρισμού
SUBJECT: Αγορά ηλεκτρισμού; κλιματική αλλαγή; ψηφιοποίηση; δίκτυα
DISCOUNTS:

Free of charge for HAEE members
Login to get offer
VIEW SUMMARY

EDITION: 2018

TYPE: PDF

PAGES: 39

FREE PDF DOWNLOAD 

PRICING
PDF - 1 user license
62 €
PDF - 5 users license
272.8 €
PDF - 10 users license
496 €
PDF Unlimited Downloads
744 €
Ανασκόπηση & διεθνείς εξελίξεις στην αγορά ηλεκτρισμού
SUBJECT: Αγορά ηλεκτρισμού; κλιματική αλλαγή; ψηφιοποίηση; δίκτυα
DISCOUNTS:

Free of charge for HAEE members
Login to get offer

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια συλλογική εργασία που συντάχθηκε με σκοπό την ανάλυση των παγκόσμιων εξελίξεων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσα από τη παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων, σκοπός της μελέτης είναι να  αποτελέσει ένα εργαλείο για την ενίσχυση του διαλόγου γύρω από τα βασικά στοιχεία της ενεργειακής πολιτικής καθώς και του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού. Επικεντρώνεται, στο φλέγον ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, των νέων τεχνολογικών ανακαλύψεων, το ρόλο της ψηφιοποίησης και των δικτύων. Ταυτόχρονα, η μελέτη τοποθετεί στο επίκεντρο της ανάλυσης την παγκόσμια αγορά του ηλεκτρισμού. Εξετάζει τις προοπτικές και τις προκλήσεις που αναδύονται στις χώρες με την μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση παγκοσμίως.

YOUR CART (0)
Choose your package
PDF - 1 user license
PDF - 5 users license
PDF - 10 users license
PDF Unlimited Downloads
ADD TO BASKET