Οι βασικοί πρωταγωνιστές του χώρου της ενέργειας κατά τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια στην Ελλάδα έδωσαν μαζικά το παρόν στην επιτυχημένη Ημερίδα που διοργανώθηκε από τη Δεξαμενή Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία (ΗΑΕΕ), με θέμα το "Ρόλο της Ελλάδας και της Κύπρου στη ΝΑ Μεσόγειο: Γεωπολιτικές και Ενεργειακές Προκλήσεις" και η οποία γεφύρωσε με άριστο τρόπο το κενό που είχε δημιουργηθεί λόγω της παρατηρούμενης "απόστασης" μεταξύ Αθήνας και Κύπρου στον τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο ρόλος Ελλάδας & Κύπρου στη ΝΑ Μεσόγειο: Γεωπολιτικές και Ενεργειακές Προκλήσεις

Παράλληλα, η τεράστια, διαχρονική, εμπειρία των συντελεστών της ημερίδας από θέσεις ευθύνης, οδήγησε τη συζήτηση στην παραγωγή συμπερασμάτων και εισηγήσεων για συγκεκριμένα, πρακτικά βήματα στα οποία πρέπει να προβούν οι κυβερνήσεις των Αθηνών και της Λευκωσίας, προκειμένου να επιτύχουν άμεσα οφέλη για τους λαούς τους.

Στα βασικά συμπεράσματα της ημερίδας περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Απαιτείται στενότερη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου σε μια σειρά σημαντικών στρατηγικών στόχων που έχουν άμεση σχέση με το χώρο της ενέργειας, όπως ο καθορισμός της ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών, η δημιουργία Κοινής Επιτροπής Άμυνας και η ενίσχυση του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος, η επικαιροποίηση των ανταλλαγών σε επίπεδο τεχνογνωσίας κλπ.

2. Η στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα των υδρογονανθράκων θα έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή νέων πολυετών καθυστερήσεων και συζητήσεων που αποπροσανατολίζουν από τους πραγματικούς στόχους.

3.Οι δύο χώρες οφείλουν να προχωρήσουν από κοινού σε στρατηγικές επιλογές σε ότι αφορά στη συνεργασία τους με άλλα ενδιαφερόμενα κράτη της περιοχής, στις υπερδυνάμεις και στους διεθνείς οργανισμούς.

Ένθερμος υποστηρικτής της στενότερης συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου σε όλους τους τομείς, με έμφαση στην ενέργεια, υπήρξε ο κύριος ομιλητής της ημερίδας, Πρόεδρος του κόμματος ΔΗΚΟ και υποψήφιος στις προσεχείς προεδρικές εκλογές στην Κύπρο, Νίκος Παπαδόπουλος

Την Ημερίδα άνοιξε και συντόνισε ο Πρόεδρος της ΗΑΕΕ, Δρ. Κώστας Ανδριοσόπουλος, Καθηγητής Ενεργειακών Σπουδών στο ESCP Europe Business School.